BÅLSTA 2:279 BÅLSTA

BÅLSTA

BÅLSTA 2:279

I maj 2016 förvärvade Vrenen fastigheterna Bålsta 2:279 samt Bålsta 2:219. Fastigheterna är fördelade på tre huskroppar och har 41 lägenheter totalt. Bålsta 2:279 köptes från Håbohus (kommunens egna fastighetsbolag), som också har ägt och förvaltat tillgångarna sedan 1986. Den totala ytan uppgår till 2 690 kvm varav tomtarean är 4 800 kvm. Fastigheterna har fem stycken kommersiella hyresgäster, fördelade på två restauranger en kemtvätt samt en ungdomsgård som också hyrs utav kommunen.

Vrenen har redan påbörjat renovering och uppfräschning utav allmänna ytor, samt rotat och färdigställt tre stycken lägenheter.

STOCKHOLMSVÄGEN 30, BÅLSTAVÄGEN 27 och 29

Byggår: 1986
Värdeår: 1986
Uthyrbar area: 2,690 kvm
Bostäder: 2,396 kvm
Lokaler: 294 kvm