FAKIREN 3 ESKILSTUNA

ESKILSTUNA

FAKIREN 3

I december 2016 så förvärvade Vrenen Fakiren 3 en centralt belägen bostadsfastighet i Eskilstuna. Fastigheten är på totalt 2 200 kvm fördelad på 26 stycken lägenheter. När bolaget tog över fastigheten så var den tomställd till 30% och Vrenen har sedan dess jobbat aktivt med att renovera de vakanta bostäderna samt flyttat om en del hyresgäster i fastigheten.

Det långsiktiga målet är renovera hela fastigheten under kommande 2-3 år, vilket också innebär byte av samtliga stammar, ventilation, el samt allmänna utrymmen.

Fastigheten är belägen cirka 200 meter från centralstationen och högskolan vilket bidrar till att bostäderna lämpar sig mycket bra för studenter samt individer som pendlar på daglig basis.

Nyforsgatan 29
Norra Knoopgatan 2 A-B

Byggår: 1959
Värdeår: 1959 (2017 efter 2/3 renoveringsetapper har utförts)
Uthyrbar area: 2,200 kvm
Bostäder: 1,640 kvm
Lokaler: 560 kvm