FJÄRILEN 8 ESKILSTUNA

ESKILSTUNA

FJÄRILEN 8

Fjärilen 8 tillträddes i September 2016, fastigheten ligger i nedre Nyfors i nära anslutning till centralstationen samt Mälardalens Högskola. Fastigheten har en total tomt areal om 1,462 kvm. Fjärilen ligger i ett växande bostadsområde med primärt hyresfastigheter i dess direkta näromgivning.

Under senaste fem åren så har fastigheten genomgått ett antal renoveringar samt hyresgästanpassningar vilket har bidragit till att fastigheten är i mycket bra skick.

Lokalhyresgästerna utgörs av bland annat Royal Bio, Kommunfastigheter m.fl. På grund av fastighetens strategiska läge så finns det också ett antal “value-add’ möjligheter som kommer att undersökas samt appliceras.  Till exempel så är fastigheten väldigt bra lämpad för student-boende samt hyresgäster som pendlar.

Järntorget 1
Nyforsgatan 3
Bergsgatan 2

Byggår: 1979
Värdeår: 1979
Uthyrbar area: 3,790 kvm
Bostäder: 2,174 kvm
Lokaler: 1,572 kvm