JÄRINGE 2 TENSTA

TENSTA

JÄRINGE 2

Fastigheten är belägen i Tensta ca 15 kilometer från Stockholms centrum. Kommunikationerna till Stockholm är goda och restid till Stockholm Centralstation uppgår till ca 20 minuter. Fastigheten färdigställdes 2006 och ingår i ett relativt nybyggt område, vilket är märkbart avseende infrastruktur, kringliggande fastigheters planering osv. Fastigheten ligger centralt i Tensta med närhet till diverse serviceställen och tunnelbana. Fastighetens standard och närhet till kommunikationer innebär arbetsmöjlighet i Stockholm centrum vilket är positivt för fastigheten och Tensta som område.

Fastigheten består av 53 lägenheter, varierande från 1 rum och kök till 3 rum och kök, varav sex är uthyrda så som LSS-boende till kommunen. Till fastigheten hör även sju stycken parkeringsplatser.

Järingegränd 2, 4, 6 och 8

Byggår: 2006
Värdeår: 2006
Uthyrbar area: 3 342 kvm
Bostäder: 3 342 kvm
Lokaler: 0 kvm