SÄBY 3:27 & 3:28
JÄRFÄLLA

JÄRFÄLLA

SÄBY 3:27 & 3:28

Fastigheten är belägen i Järfälla ca 20 kilometer från Stockholms centrum. Järfälla är ett av det snabbast växande området i Stockholms kommun och fastighetens är belägen i ett bra område med nära anslutning till såväl motorvägen som Barkaby Handelsplats. Både Stockholms centrum och Arlanda nås från Järfälla på ca 30 minuter. I området pågår en stor utvecklingsfas med nya kommunikationer (inklusive tunnelbana), bebyggelser, företagsetableringar och övriga tillgängligheter vilket talar för områdets framtida potential.

Fastigheterna består av totalt sju tvåvånings huskroppar färdigställda 2007 respektive 2010. Samtliga huskroppar har stora grönytor i direkt anslutning och området finns skolor, diverse serviceställen och grönområden. Totalt finns 42 lägenheter fördelade på 1 rum och kök till 4 rum och kök.

Till fastigheterna hör också 43 parkeringsplatser vilka förhyrs av hyresgästerna.

Ålstavägen 17, 19 och 21
Kaptensvägen 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29 och 31

Byggår: 2010 (Säby 3:27) respektive 2007 (Säby 3:28)
Värdeår: 2010 (Säby 3:27) respektive 2007 (Säby 3:28)
Uthyrbar area: 2 723 kvm
Bostäder: 2 723 kvm
Lokaler: 0 kvm