Hållbarhet, förvaltning & engagemang

Genom att ständigt leta och implementera nya tekniska samt hållbara lösningar i vår förvaltningsmodell strävar vi efter att uppnå en positiv miljöpåverkan.

Vi söker hela tiden efter möjligheter att förädla befintliga fastigheter. Exempel på sådana möjligheter är förtätning, effektivt utnyttjande av befintliga area såsom ombyggnad av vind och andra utrymmen. På så vis arbetar vi för att optimera varje enskild fastighets yta.

Vrenen har lagt mycket energi på att utveckla en renoveringsmodell som är både kostnads- och tidseffektiv under projektperioden. Vi renoverar lägenheter vid naturlig omflyttning och de nyrenoverade lägenheterna erbjuds i första hand till befintliga hyresgäster. Detta kan antingen utföras som en full eller partiell renovering beroende på hyresgästens önskemål och behov.

Vi arbetar även aktivt med våra kommersiella hyresgäster och ser över dessa avtal samt önskemål löpande. Huvudanledningen till detta är att våra hyresgäster ska trivas vilket också minimerar omflyttning.

Vrenen har tagit fram ett antal åtgärder vilka kan appliceras brett på tänkta förvärv och som också bidrar till en mer hållbar förvaltning genom riktade åtgärder för energieffektivisering. Dessa åtgärder omfattar bland annat vattenbesparande munstycken, digitala styrsystem för värme och rörelsestyrd belysning i allmänna utrymmen.

”Genom att ständigt leta och implementera nya tekniska samt hållbara lösningar i vår förvaltningsmodell strävar vi efter att uppnå en positiv miljöpåverkan.”

Enligt vår förvaltningsstrategi har vi som mål att inom sex månader från tillträde vid nytt förvärv ha applicerat dessa förvaltningsåtgärder.:

Exempel på besparingsåtgärder

  • Sparlatorer för minskad vattenförbrukning
  • Digital avisering (AVY)
  • Smarta styrsystem för fjärrvärme
  • Upphandling av elavtal på portföljnivå
  • Lokala tekniska förvaltare