Om oss

Bo med bästa pendlingsläge

Sveafastigheter Vrenen är ett fastighetsbolag som primärt investerar i bostadsfastigheter i tillväxtorter i Mälardalen med pendlingsmöjlighet till Stockholm.
Antal hyreslägenheter

ca 500 under förvaltning

Vi finns i

Mälardalsregionen med omnejd

Vrenens strategi är att långsiktigt äga och förvalta fastigheter som är geografiskt allokerade till pendlingsorter med god tillväxt och en diversifierad ekonomi. Bolagets fastigheter ligger i områden med goda kommunikationsmöjligheter. Vrenen tillämpar en proaktiv förvaltning med målet att vara en närvarande hyresvärd och nytänkande ur ett administrativt, ekonomiskt och tekniskt förvaltningsperspektiv.

Vi arbetar ofta tillsammans med lokala fastighetstekniker och underentreprenörer som är aktiva på respektive ort. På så vis kan vi erbjuda en närvarande förvaltning med god lokalkännedom. Något vi anser vara positivt och är även uppskattat av våra hyresgäster.

”Vi erbjuder närvarande förvaltning med god lokalkännedom”

Genom en proaktiv och nytänkande förvaltning särskiljer vi oss ofta som moderna fastighetsägare och hyresvärdar. Genom att regelbundet erbjuda nya lösningar och möjligheter avseende renoveringar, tekniska applikationer m.m. skapar vi ett attraktivt och modernt boende. Vårt mål är att det ska vara märkbart för hyresgästen att man bor i en av Vrenens fastigheter.

Ortspecifikationer:

• Kommundrivna orter med stor statlig sektor och diversifierat arbetsliv
• Orter med hög efterfrågan på bostäder
• Orter som är eller ligger intill expansiva tillväxtområden i Mälardalen